อสังหาริมทรัพย์

ซัมเมอร์สิงคโปร์  สิงคโปร์เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคโดยมอบหลักสูตรระดับโลกที่มุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่เผยแพร่ตัวเลขที่ชาญฉลาดของประเทศที่ปรึกษาด้านการศึกษาในต่างประเทศกล่าวว่าจำนวนนักเรียนอินเดียที่เลือกประเทศนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ต่อปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. สิงคโปร์เป็นหนึ่งในสิบอันดับจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่สุดในโลก เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในสิงคโปร์พวกเขาจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานของสิงคโปร์หรือผ่านจากนายจ้างท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทำงานกับนายจ้างได้จนกว่าจะถึงเวลาที่ผ่านงานและหลังจากนั้นนักเรียนคนเดียวกันก็สามารถสมัครได้ สำหรับถิ่นที่อยู่ถาวร นักเรียนที่ต้องผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในองค์กรในสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหลักสูตรของพวกเขาก็จะได้รับใบอนุญาตทำงานและต่อมาก็จะนำไปสู่บัตรผ่านงานและที่อยู่ถาวรด้วยเช่นกัน ดังนั้นนักเรียนสามารถทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาได้รับในแรงงาน ตามที่หลายประเทศศึกษาที่ปรึกษาประเทศดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่ต้องการสำหรับนักเรียนอินเดียเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการศึกษาซัมเมอร์สิงคโปร์ 

โปรแกรมการศึกษาซัมเมอร์สิงคโปร์ของประเทศภูมิใจนำเสนอระบบโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีการแข่งขันระหว่างประเทศและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตวิเคราะห์ สิงคโปร์มีคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดีในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจและเอื้ออำนวย มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 16 แห่งได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและวิจัยในสิงคโปร์ องค์กรการศึกษาเอกชนยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเหล่านี้นักเรียนซัมเมอร์สิงคโปร์ ชาวต่างชาติจำเป็นต้องพิสูจน์ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทำให้ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของ IELTS ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

การศึกษาซัมเมอร์สิงคโปร์ที่มีคุณภาพราคาไม่แพง

เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วค่าเล่าเรียนซัมเมอร์สิงคโปร์ มีราคาไม่แพงและค่าครองชีพในสิงคโปร์ยังลดลงอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนที่มีพรสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินสามารถรับความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบของทุนการศึกษาทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามประเพณีของบุญคุณของซัมเมอร์สิงคโปร์ ในความเป็นจริงการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในสิงคโปร์ง่ายกว่าประเทศอื่น ๆ ตัวแทนการขอวีซ่าที่ได้รับอนุญาตสามารถให้แนวทางที่ถูกต้องในการรับทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีสิทธิ์ ความใกล้ชิดและวัฒนธรรมที่คุ้นเคย  การศึกษาที่ปรึกษาด้านวีซ่ามีความเห็นว่านักศึกษาต่างชาติมักเลือกจุดหมายการศึกษาที่ใกล้ชิดกับประเทศของตน นับตั้งแต่การก่อตั้งสิงคโปร์ในสมัยก่อนโดยชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2362 การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวอินเดียไปสิงคโปร์เพื่อหางานทำส่งผลให้สิงคโปร์มีประชากรชาวอินเดียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้การยื่นขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์มีมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://eest-education.com/summer-camp/68-singapore-summer-camp-1-month

ซัมเมอร์สิงคโปร์

No Comments :(

Comments are closed.